Revision

Grunden i revisorns arbete är att oberoende genomföra en granskning av ett företags verksamhet. En oberoende revision av en duktig revisor ger dig trygghet. Revision skapar trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter samt kunder och övriga intressenter.

Revisionsområdet förändras i en snabb takt och nya lagar, förordningar samt rekommendationer har en stor påverkan på alla typer av verksamheter. Det är därför ännu viktigare idag att ha en duktig revisor som gör att företagaren kan koncentrera sig på verksamheten och förlita sig på den ekonomiska informationen.

Arbete

Revisorns arbete innefattar mer än att bara granska siffror. Revisorn får insikt i företaget och blir därför en naturlig samtalspartner och rådgivare.

Inriktning

Vår inriktning mot ägarledda företag innebär att vi stödjer såväl företaget som ägaren i dess beslut så att den ekonomiska nyttan kan maximeras och riskerna minimeras.

Granskningsuppdrag

Andra granskningsuppdrag där vi kan stötta dig även om vi inte är valda revisorer innefattar bland annat intygsskrivning, t ex apportintyg vid bolagsbildning eller nyemission, samt oberoende granskning.

Kontakta oss för mer information, en kostnadsfri konsultation eller offert! 

Gå till nästa tjänst: Redovisning

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.